Write the program in java

Nadia • منذ شهر

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
int p[20], bt[20], wt[20], tat[20], i, k, n, temp; float wtavg,
tatavg;
clrscr();
printf("\nEnter the number of processes -- ");
scanf("%d", &n);
for(i=0;i<n;i++)
{
p[i]=i;
printf("Enter Burst Time for Process %d -- ", i);
scanf("%d", &bt[i]);
}
for(i=0;i<n;i++)
for(k=i+1;k<n;k++)
if(bt[i]>bt[k])
{
temp=bt[i];
bt[i]=bt[k];
bt[k]=temp;
temp=p[i];
p[i]=p[k];
p[k]=temp;
}
wt[0] = wtavg = 0;
tat[0] = tatavg = bt[0]; for(i=1;i<n;i++)
{
wt[i] = wt[i-1] +bt[i-1];
tat[i] = tat[i-1] +bt[i];
wtavg = wtavg + wt[i];
tatavg = tatavg + tat[i];
}
printf("\n\t PROCESS \tBURST TIME \t WAITING TIME\t TURNAROUND TIME\n");
for(i=0;i<n;i++)
printf("\n\t P%d \t\t %d \t\t %d \t\t %d", p[i], bt[i], wt[i], tat[i]);
printf("\nAverage Waiting Time -- %f", wtavg/n);
printf("\nAverage Turnaround Time -- %f", tatavg/n); getch();}

كلمات دليلية: 12

ساعد بالإجابة

"إن في قضاء حوائج الناس لذة لا يَعرفها إلا من جربها، فافعل الخير مهما استصغرته فإنك لا تدري أي حسنة تدخلك الجنة."

لايوجد لديك حساب في عالم البرمجة؟

تحب تنضم لعالم البرمجة؟ وتنشئ عالمك الخاص، تنشر المقالات، الدورات، تشارك المبرمجين وتساعد الآخرين، اشترك الآن بخطوات يسيرة !